Privacyverklaring.

Stichting Goede Doelen Lions Club Weert is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wertha Rally verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Publicatie deelnemerslijst en eindklassement
In aanloop naar het evenement, zal de actuele deelnemerslijst op de website gepubliceerd worden. Deze deelnemerslijst toont de volgende informatie van deelnemende equipes:

Gegevens die u bij uw inschrijving aangedragen hebt anders dan bovengenoemde worden NIET gepubliceerd.

Foto’s
Tijdens het evenement wordt door een vanuit de organisatie aangestelde fotograaf gefotografeerd. Wij gaan selectief en integer om met het gebruik van foto’s en video’s in publicaties achteraf. Ervaart u een foto als bezwaarlijk? Zie ‘Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen’.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Wertha Rally verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Bewaartermijn persoonsgegevens
Wertha Rally bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Inschrijvingen worden tot een jaar na het evenement bewaard. Beeldmateriaal wordt in principe voor onbepaalde tijd bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden
Wertha Rally verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Wertha Rally gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Wertha Rally en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen via ons contactformulier.

Wertha Rally wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wertha Rally neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op via het contactformulier. Wertha Rally heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: