Reglement.

Wegenverkeerswet

Aangezien de route van de rally vrijwel geheel op de openbare weg plaats zal vinden, is de wegenverkeerswet van toepassing.

Navigatiemiddelen

Aangezien navigatietalent een belangrijke factor in het spel is, is elektronische navigatie(hulp)apparatuur niet toegestaan. Constatering van gebruik van deze apparatuur leidt tot diskwalificatie. Een kompas is wel toegestaan.

Verzekering en APK

Elk voertuig dient ten tijde van de rally minimaal over een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) en een geldige APK te beschikken

Aansprakelijkheid

Om deel te nemen aan de rally, dient u voor vertrek een vrijwaringsformulier m.b.t. aansprakelijkheid te tekenen. Ongevallen worden gedekt door uw eigen autoverzekering.